Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jta Soft

41270 Lannevesi

Puhelin: 040-3519319

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

JTA Soft markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja JTA Soft:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, JTA Soft:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella JTA Soft:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan JTA Soft:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä Suomen Asiakastieto Oy:n tietokannasta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. JTA Soft:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

 
 
 • EnsioTec.jpg
 • GosmosFactory.jpg
 • JDA-Lvi.jpg
 • JP-paino.jpg
 • Jyvaskylankirjanpitopalvelu.jpg
 • Kajaanin-haka.jpg
 • Konstniekka2.jpg
 • KorjaamoJTunturi.jpg
 • Lampopalvelu.jpg
 • LihaTrio.jpg
 • Mansion.jpg
 • MarjoLalli.jpg
 • Peltoset.png
 • Saarijarvenlokapalvelu.jpg
 • Sellusta.png
 • Sisa-suomen-hinauspalvelu.jpg
 • Starcruise.jpg
 • TkrAutokorjaamo.jpg
 • TkrMetal.jpg
 • TT-Tilit.jpg
 • TujunTilitoimisto.jpg
 • Uuraistenliikenne.jpg
 • Vitreo.jpg